Rörkröken

Rørkrøken er en av våre virkelige klassikere, formet av Gunnar Hallén, og har med sine benker og bord invitert generasjoner av mennesker til fellesskap i mange år.