Personvernerklæring

Vår virksomhet samler inn og behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, inkludert EUs personvernforordning(General Data Protection Regulation, GDPR) og den norskepersonvernforordningen.

Behandlingsansvarlig

Claussen & Heyerdahl AS, ved Christian Heyerdahl, er ansvarlig for behandlingen av dine opplysninger

Formål

Vi har flere formål med vår behandling av personopplysninger, inkludert:

Innsamling av personopplysninger

Vi samler inn og behandler følgende opplysninger:

Behandling av personopplysninger

Vår virksomhet samler inn og behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, inkludert EUs personvernforordning(General Data Protection Regulation, GDPR) og den norskepersonvernforordningen.

Delingspraksis

Kunde- og kontaktdata lagres i et skybasert system med databehandleravtale hvor data deles med selskaper innenfor samme eierstruktur (org.nr: 980 400 956 og org.nr. 928 983 331. Utover disse vil vi aldri selge eller på annen måte overføre dine personopplysninger til tredjeparter uten ditt samtykke, med mindre dette er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser til deg eller å overholde gjeldende lovkrav.

Lagring av personopplysninger

Vivil lagre dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylleformålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Dersom du ønsker at vi skal slette dine personopplysninger, kan du kontakte behandlingsansvarlig som angitt i denne erklæringen.

Dine rettigheter

Du har rett til å få innsyn i dine personopplysninger som vi behandler, samt til å kreve at vi retter eller sletter dine personopplysninger. Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter, kan du kontakte behandlingsansvarlig.
Vi vil kunne be deg bekrefte at det faktisk er deg som sender forespørselen.
Vi vil sende deg dataene vi har lagret i en rapport innen 30 dager.

Endringer i denne personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i denne personvernerklæringen når som helst. Eventuelle endringer vil bli publisert på vårhjemmeside og vil tre i kraft fra det tidspunkt de publiseres. Vi oppfordrer deg til å besøke vår hjemmeside regelmessig for å holde deg oppdatert på eventuelle endringer i vår personvernerklæring.

Kontaktinformasjon

Claussen & Heyerdahl AS
Gunnar Schjelderups vei 9
0485 Oslo
23 39 66 80
kontakt@c-h.no

Vi takker deg for at du har besøkt vår hjemmeside og for at du har valgt å lese vår personvernerklæring. Vi forplikter oss til å beskytte dine personopplysninger og vil gjøre alt i vår makt for å oppfylle våreforpliktelser i henhold til gjeldende personvernlovgivning.