Forretningsbetingelser

Levering

Leveringstid avhenger av type produkt og varierer fra 1-7 uker på standardvarer. Spesialfarger gir normalt 2 ekstra uker. Spesialer kan ha egne leveringstider. Hør med oss for mer detaljer om tilgjengelighet og leveringstid for dine produkter. Leveringstiden kan også være avhengig av sesong.

Kunden er ansvarlig for å være tilstede, motta varene og ha nødvendig utstyr tilgjengelig for lossing. Varene sendes normalt med lastebil med lossing fra siden. Trengs bil med lastelem må dette informeres om og tillegg kan belastes kunden.

Sjekk alltid at antall kolli stemmer med fraktbrevet. Stemmer ikke antall kolli må dette noteres på fraktbrevet før du kvitterer og dette må også kvitteres av transportør. Varene sendes for kjøpers risiko.

Ved transportskader må mottaker omgående reklamere og fortrinnsvis notere skader på fraktbrevet. Transportskader må kunne dokumenteres med bilder og beskrivelse.

Ved behov for kranbil må dette meldes ifra om ved bestilling og merkostnaden for dette vil belastes kunden.

Priser

Allepriser oppgis i NOK. Prisene er eks. mva (Gjeldende sats er per i dag 25%). Frakt er ikke inkludert i prisene og vil belastes i tillegg. Vi benytter ikke ekspedisjons- eller faktureringsgebyr. Vi tar forbehold om trykkfeil, pris- og produktforandringer samt retten til å kompensere for omstendigheter Claussen& Heyerdahl as ikke kan påvirke. Herunder, men ikke utelukkende, force majeure og valutaforandringer over 5%.

Betaling

Betalingsbetingelser er netto pr. 15 dager fra fakturadato. Ved forsinket betaling påløper kompensasjon i form av renter og gebyrer i henhold til den enhver tids gjeldende lover og regler. Kredittsjekk foretas og basert på informasjonen kan betalingsbetingelser endres.

Reklamasjon

Ved manko eller reklamasjoner meddeles dette Claussen &Heyerdahl as uten ugrunnet opphold og senest innen 10 dager etter varens mottagelse. Reklamasjoner må dokumenteres med bilder og tilhørende beskrivelse.

Avbestilling og retur av varer

Retur av varer må alltid avtales på forhånd. Ved avtalt retur må varen være ubrukt og i god stand. Godkjent retur belastes med et avbestillingsgebyr på 20% av listepris. Returfrakt dekkes av kunden, eventuelt belastes kunden.
Spesialprodukter kan i utgangspunktet ikke returneres.

Garanti

Se garantibetingelser.

Sikkerhet

Lekeplassutstyr er produsert og testet i henhold til NS-EN 1176