Barn i lek på UniPlay kombinasjonsapparat

Garantier

Hags

HAGS garantibetingelser deles opp mellom, Lek, Sport & Fitness og Park- og Urbane møbler

Lek

Livstid*

20 år

15 år

10 år

5 år

2 år

Sport fitness

Livstid*

20 år

10 år

5 år

2 år

Park- og Urbane møbler

Livstid*

20 år

15 år

10 år

5 år

2 år

Garantien gjelder kun for kunder som har handlet gjennom Claussen & Heyerdahl eller en autorisert forhandler.

Garantien gjelder ikke:

*Hags livstidsgaranti gjelder for produktetslevetid inntil produktet er demontert og/eller tatt ut av bruk. HAGS ogClaussen & Heyerdahl sine generelle betingelser som både tillegg ogsupplement.

Garanti og reklamasjon:

Garantireklamasjoner skal sendes til kontakt@c-h.no, eller til representant for Claussen & Heyerdahl AS etter dialog om dette. Denne må sendes innen rimelig tid etter at feilen ble, eller burde vært oppdaget og ikke senere enn 3 måneder etter dette tidspunktet. Ved feil som går utover funksjon eller sikkerheten, fare for alvorlig skade og/eller død, til konstruksjonen, må konstruksjonen forsvarlig stenges av og reklamasjon sendes umiddelbart.

I garantitiden påtar Claussen &Heyerdahl og våre leverandører seg, etter eget valg, enten å erstatte den mangelfulle delen med en ny eller reparere den mangelfulle delen. Erstatningsdel skal sendes eller reparasjon skje uten urimelig forsinkelse. Garantien inkluderer ikke omkostninger ved demontering/montering. Hvis Claussen& Heyerdahl krever det, skal deler som er skiftet ut returneres til Claussen & Heyerdahl etter angitt adresse i løpet av reklamasjonsprosessen. For henholdsvis utskiftet eller reparert del gjelder tilsvarende garanti, men bare for den tiden som gjenstår av den opprinnelige garantitiden. For å kunne fremsette garantikrav må kunden vise garantiseddel eller original kvittering. I tillegg kan Claussen & Heyerdahl be om å få kopi av dokument som viser at produktet har fått jevnlig tilsyn og vedlikehold.

Om spesifikke farger eller modeller/produkter har utgått vil Claussen & Heyerdahl tilby et utvalg avalternative farger eller tilsvarende alternative modeller/produkter somerstatning for de deler og produkter som omfattes av garantien.

Eventuelle tvister vedrørende garanti skal søkes avgjort ved voldgift.

Norna

Lekeplassutstyr fra NORNA PLAYGROUNDS er produktansvars-forsikret, og overholder bestemmelsene i den europeiske standard for lekeplassutstyr EN 1176. Disse garantier er gjeldende, der hvor det oppstår feil som skyldes material – eller produksjonsdefekter.

Garanti

25 år

20 år

15 år

10 år

5 år

2 år

Garantien gjelder kun for kunder som har handlet gjennom Claussen & Heyerdahl eller en autorisert forhandler.

Garantien gjelder ikke:

* 3.1: NORNA PLAYGROUNDS A/S gir 15 års garanti mod nedbrytning forårsaket av råte og sopp på tresorten Robinia, hvor nedbrytningen har etomfang, hvor treets bæreevne er utilstrekkelig i forhold til EN 1176. Nedbrytning som kun har betydning for utseendet, er ikke omfattet.

**4.2: NORNA PLAYGROUNDS A/S gir 10 års garanti mot nedbrytning forårsaket av råte og sopp på ”annet behandlet tre”, hvor nedbrytningen har et omfang, hvor treets bæreevne er utilstrekkelig i forhold til EN 1176. Nedbrytning som kun har betydning for utseendet, er ikke omfattet.

Norna - Prosedyre ved reklamasjon:

Garantireklamasjoner skal sendes til kontakt@c-h.no, eller til representant for Claussen & Heyerdahl AS etter dialog om dette. Denne må sendes innen rimelig tid etter at feilen ble, eller burde vært oppdaget og ikke senere enn 3 måneder etter dette tidspunktet. Ved feil som går utover funksjon eller sikkerheten, fare for alvorlig skade og/eller død, til konstruksjonen, må konstruksjonen forsvarlig stenges av og reklamasjon sendes umiddelbart.

I garantitiden påtar Claussen &Heyerdahl og våre leverandører seg, etter eget valg, enten å erstatte den mangelfulle delen med en ny eller reparere den mangelfulle delen. Erstatningsdel skal sendes eller reparasjon skje uten urimelig forsinkelse. Garantien inkluderer ikke omkostninger ved demontering/montering. Hvis Claussen& Heyerdahl krever det, skal deler som er skiftet ut returneres til Claussen & Heyerdahl etter angitt adresse i løpet av reklamasjonsprosessen. For henholdsvis utskiftet eller reparert del gjelder tilsvarende garanti, men bare for den tiden som gjenstår av den opprinnelige garantitiden. For å kunne fremsette garantikrav må kunden vise garantiseddel eller original kvittering. I tillegg kan Claussen & Heyerdahl be om å få kopi av dokument som viser at produktet har fått jevnlig tilsyn og vedlikehold.

For å kunne fremsette krav kreves det: Faktura, bildedokumentasjon, dokumentasjon på at tilsyn og vedlikehold er utført i henhold til Norna sin ”Informationfra NORNA PLAYGROUNDS om Inspektion & Vedligeholdelse til ejeren”
Berettigede reklamasjoner, hvor kunden selv ønsker at utbedreproblemet, skal pris og utbedringsmetode alltid avtales med NORNA PLAYGROUNDSinnen oppstart.
Overholdes dette ikke, dekker NORNA PLAYGROUNDS ikke utgifterfor dette, samt garantien på utstyret opphører.

Om spesifikke farger eller modeller/produkter har utgått vil Claussen & Heyerdahl tilby et utvalg avalternative farger eller tilsvarende alternative modeller/produkter somerstatning for de deler og produkter som omfattes av garantien.

Eventuelle tvister vedrørende garanti skal søkes avgjort ved voldgift.